Combat Hapkido Federation (ICHF)

combat_hapkido_finland

ICHF perustettiin palvelemaan jäseniään vahvalla ammattitaidolla

Combat Hapkido Federation perustettiin, koska haluttiin saada vähän ”erilaisempi” kamppailulajiorganisaatio kuin aikaisemman tyyppiset organisaatiot. Kun suurin osa jo olemassa olevista järjestöistä tavoitteli lähinnä taloudellista hyötyä, perustajiensa egon lisäämistä ja oli tiiviisti politiikassa mukana, Combat Hapkido Federation perustettiin palvelemaan jäseniään vahvalla ammattitaidolla.

Toisin kuin monet muut järjestöt, joilla ei ole kuin postilokero tai sähköpostiosoite, ICHF:llä on kokopäivätoiminen hallinnollinen virkailijakunta: tarkkailuneuvosto, joka hyväksyy lajin edistämishankkeet sekä neuvoa antava lautakunta, joka koostuu huomattavista, kokeneista opettajista. Aluejohtajat nimitetään automaattisesti ICHF:n johtokuntaan.

ICHF:n jäsenmäärä on vahva ja alati kasvava, se on kansainvälisesti arvostettu järjestö, jota voi ylpeänä edustaa. Siinä saa mahdollisuuden toimia yhdessä ammattitaitoisten itsepuolustusta opettavien opettajien kanssa ympäri maailmaa

ICHF:n päämäärä

ICHF:n ensimmäinen päämäärä on opetustekniikoiden edistäminen, kehittäminen ja parantaminen itsepuolustuksen osa-alueilla. Lisäksi, ICHF:n päämäärä on vaalia yksilön, ryhmän, parantumista itsepuolustuksen, itsetunnon, itsekurin ja fyysisen kunnon kautta.
Sinällään ICHF tukee aktiivisesti Combat Hapkidoa ja laajentaa sekä vahvistaa liittoa, jotta yhä useammalle ihmiselle voidaan kertoa Combat Hapkidon tarjoamista eduista.

Muihin ICHF:n päämäärääriin kuuluvat:

 • Kehittää ja korottaa itsepuolustuksen opetuksen standardeja
 • Harjoittaa niin käytännöllistä, realista, tehokasta ja kehittyvää itsepuolustustiedettä kuin mahdollista
 • Auttaa itsepuolustus kouluttajia kasvaman ja saamaan ansaitsemansa tunnustuksen
 • Piristää oppimista, tutkimusta ja tiedon vaihtamista avoimen mielen omaavien taistelulajien harrastajien parissa
 • Lisätä turvallisuutta opettamalla poliiseille, sotilas henkilökunnalle ja siviileille puolustustekniikoita, itsepuolustusta ja lähitaistelua
 • Rohkaista ystävyyttä ja yhteistyötä kaikkien lajien ja tyylien itsepuolustuskouluttajien välillä
 • Parantaa muiden taistelulajien opetussuunnitelmaa
 • Ja, lopullisena päämääränä on auttaa jokaista saavuttamaan täyden potentiaalinsa ihmisenä kuin myös taistelulajin harrastajana

Keinot saavuttaa ICHF:n tavoitteet:

 • Myöntää ja säädellä Combat Hapkidon sertifikaattien myöntämistä
 • Huolehtia asianmukaisesta testauksesta kouluttajien ja oppilaiden sertifioinnista
 • Ylläpitää tarkoituksen mukaista menettylyä ja kuria kaikissa ICHF tilaisuuksissa ja koulutuksissa
 • Tarjota arvokkaita tuotteita ja palveluita jäsenille kohtuulliseen hintaan ja ilman syrjintää, politiikkaa tai muita kohtuuttomia vaatimuksia tai painostavia mandaatteja
 • 1992

   ICHF:n presidentti, suurmestari John Pellegrini perusti järjestön.

 • 1995

  Independent Funding Company, yksi USA:n suurimmista kamppailulajien neuvoa antavista yhtiöistä, nimitti ICHF:n "vuodenkamppailulajijärjestöksi". Esittelypuhe sisälsi seuraavan kommentin: "Aina joskus mukaan astuu organisaatio, joka tekee perinpohjaisia muutoksia taistelulajiyhteisössä auttamalla kouluttajia aikaan saamaan enemmän tuloksia"

 • 1998

  World Karate Union Hall of Fame hyväksyi ICHF:n
  "vuoden huomattavimmaksi kamppailulajijärjestöksi".

  World Heads of Family/Sokeship Council's International Martial Arts Hall of Fame myönsi ICHF:lle johtajapalkinnon "vuoden kamppailulajijärjestönä".

 • 1999

  Kesäkuussa ICHF oli taistelulajien ammattilehden (NAPMAN) pääuutinen.

 • 2001

  ICHF nimitettiin "vuoden millenium organisaatioksi" World Head of Family
  Sokeship Counsil /International Martial Arts Hall of Fame:n toimesta.