Combat Hapkido

Combat Hapkidon harrastaja etenee nopeasti tasolle, jossa hän huomaa ajattelevansa lajia ja sen tekniikoita jokapäiväisessä elämässään. Pidemmälle ehtineille laji on elämäntapa, osa arkipäiväistä elämää, jota ei sen kummemmin edes ajattele.

Combat Hapkido on nykyaikainen, dynaaminen itsepuolustusjärjestelmä

Combat Hapkido on nykyaikainen, dynaaminen itsepuolustusjärjestelmä, joka tarjoaa kaikki taistelulajin edut ilman rituaaleja, kankeutta, vanhentuneita tekniikkoja ja turvattomia harjoituksia. Taistelulajien harrastamisen tuomat hyödyt ovat olleet tunnettuja vuosisatoja, mutta vasta viime aikoina, nykyaikaisen yhteiskunnan stressaavien vaatimusten myötä (jotka ovat usein seurausta epäterveellisistä elämäntyyleistä) taistelulajien harrastamisen positiiviset ja hyödylliset vaikutukset on ”löydetty uudelleen” ja laajalti hyväksytty.

Itsepuolustus on tullut yhä tärkeämmäksi viime vuosien aikana. Jokaisella meistä ikään ja sukupuoleen katsomatta on oikeus puolustaa itseään ja lähimmäistään fyysistä hyökkäystä vastaan. Jokaisella on siihen myös voimaa ja mahdollisuuksia. Usein kuitenkin tunnemme itsemme heikommiksi kuin olemmekaan, koska emme tiedä miten käyttäisimme voimaamme ja vahvuuttamme. Säännöllisellä harjoittelulla oikeat tekniikat ja oikea asenne muovautuvat selkäytimeemme itsestään selvyyksiksi ja helpottavat tilanteen niin vaatiessa toimintaamme.

Combat Hapkidon harjoittelu ei tee kenestäkään katutappelijaa eikä väkivaltaista pahoinpitelijää. Sen sijaan Combat Hapkidon harjoittaminen lisää jokaisen toiminta-aktiivisuutta. Hyvän itsepuolustuskyvyn lisäksi se antaa voimia koko elämän hallitaan ja keskittymiskykyä suurtenkin haasteiden edessä. Oman sisäisen kasvamisen kautta myös toisen ihmisen elämän arvostaminen ja kunnioittaminen lisääntyy.

Kamppailulajien hyödyt

Fyysiset edut

Luonteen kehitys

Henkiset edut